Alt Emmy Adolf
wanadoo.nl
Geluid:

Video:

Foto:


Emmy Adolf was als kind al actief op het kinderkoor. Na het behalen van haar onderwijsakte gaf ze les aan de Haagse Volksmuziekschool. Ze heeft jarenlang gezongen bij het Toonkunstkoor, toen onder leiding van Rogier van Otterloo, met op het repertoir o.a. de Negende van Ludwig van Beethoven. Bij Belcanto had ze solo's in "Die lustige Witwe" en "De Graaf van Luemburg". Emmy zingt nu twaalf jaar met veel plezier bij de Voorschotende operette vereniging Belcanto.


Operette : een luchtiger versie van de opera waarbij zangnummers en gesproken teksten elkaar afwisselen. Het is een zangspel dat in tegenstelling tot de meeste opera's een lichte inhoud heeft en doorgaans dan ook een goede afloop kent. De operette bestaat uit een luchtig verhaal (het libretto), dat deels gesproken en deels gezongen wordt in solo's, duetten, koorzang etc., met begeleiding van orkestmuziek. Ze is ontstaan in de 19e eeuw en was een vorm van satire, waarbij de heersende macht en moraal op de hak werd genomen. Adel en machthebbers bleken over net zo veel zwakheden en opportunisme te beschikken als het gewone volk, misschien nog wel meer, zo was de boodschap..

De operette is een luchtiger, soms satirische versie van de opera, waarbij de teksten tussen de zangnummers gesproken werden. De melodieën in de operette liggen wat gemakkelijker in het gehoor. Een operette (letterlijk 'kleine opera') is een meestal vrolijke vorm van amateur muziektheater waarbij een verhaal gezongen en met instrumentale begeleiding wordt uitgebeeld. In de romantische opera bereikt het bel-canto (‘mooi’ zingen met beheersing van timbre en ademhaling) met versieringen vooral in de hoge registers van de stem) haar hoogtepunt. Ze is ontstaan in de 19e eeuw en was een vorm van satire, waarbij de heersende macht en moraal op de hak werd genomen. Adel en machthebbers bleken over net zo veel zwakheden en opportunisme te beschikken als het gewone volk, misschien nog wel meer, zo was de boodschap.
.

Een modern, veelal Engelstalig (musical comedy) en doorgaans met het muzikale karakter van popmuziek. Het is een doorlopend theaterstuk waarin toneelspel, zang, muziek en dans worden gecombineerd. De eerste musicals werden aan het einde van de negentiende eeuw in New York geproduceerd. Het genre kwam voort uit de vaudeville- en revue-traditie, met als belangrijkste verschil dat musicals een doorlopend verhaal kenden. Daarmee was de musical eveneens verwant aan opera en operette. De scheidslijn tussen musical en operette is niet eenduidig. Velen beschouwen het grootschaligere Show Boat (1927) als de eerste echte musical. Ook over de vraag of Porgy and Bess nu een musical of een opera is, is niet iedereen het eens. Kennelijk roept het woord musical vooral associaties op met begin-twintigste-eeuwse groteske Amerikaanse showmuziek. Bij musical-achtige producties die afstand van die geijkte traditie nemen, duiken in Amerika al snel termen als rock opera, revue of cabaret op.
.

Opera is een vorm van muziektheater, (taalkundig het meervoud van opus) waarbij een overwegend gezongen toneelstuk, in dichtmaten met orkestbegeleiding, wordt uitgebeeld. Opera's behandelen in tegenstelling tot operette en musical vaak tragische tot zeer tragische thema's, soms voor een modern publiek op het lachwekkende af. Er bestaan echter ook komische opera's. In een opera wordt meestal alle tekst op muziek gezet. Een opera wordt meestal geheel gezongen waarbij het libretto triest is en waar het met de hoofdpersoon aan het eind meestal slecht afloopt. Er zijn slechts enkele komische opera's.
.

Theatervoorstellingen waarin muziek een grote rol speelt. Theater is een kunstvorm waarin live op een podium, ten overstaan van publiek, toneelspelers een verhaal brengen, met een combinatie van dia- en monologen, zang, dans, muziek en non-verbale, lichamelijke uitdrukking. Afhankelijk van welke van deze elementen de overhand hebben, onderscheidt men diverse vormen van theater. Als het verhaal enkel uitgebeeld wordt met dans, spreekt men van ballet. Wordt enkel non-verbale communicatie gebruikt, spreekt men van mime. Opera en operette zijn een vorm waarin muziek de overhand heeft en de spelers hun woorden op kenmerkende, tot de klassieke muziek behorende wijze zingen; daarbij ondersteund door een klassiek orkest. Muziektheater zit hier dicht tegenaan. Bij musical brengt men de vertelling zingende, maar nu op een manier die tot de popmuziek gerekend kan; en ondersteund wordt door live vertolkte popmuziek. Dans en gesproken woord spelen er ook een rol bij.
.
upload 13 januari 2007
Faya-WebDesign : Website-ontwerp, - beheer & -optimalisatie voor operette, musical, opera, muziektheater en dierenwelzijn
Dit is een FAYA-WEBDESIGN TANSTAAFL website. Zie de voor deze site geldende © Copyright, Commitment, Disclaimer, Vrijwaring, Abuse en Netiquette regels. Door een Faya-WebDesign site te bekijken en/of de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze regels. Voorschoten, 15 juli 2006,  Donald van Doesburg Oosterbaan  / FAYA-WEBDESIGN

'wanadoo.nl > Alt Emmy Adolf