Terug naar citaten

 

.

Citaten over de geschiedenis:     

‘De geschiedenis is weinig meer dan het register van de misdaden, dwaasheden en rampspoeden van de mensheid’.

Edward Gibbon, Engels historicus (1737-1794)

 

 

‘Geschiedenis is flauwekul’.

Henry Ford, Amerikaans industrieel (1863-1947)

 

 

‘De geschiedenis en de statistiek zijn als kinderen voor de rechtbank: men laat ze alles zeggen wat men wil’.

Rémy Montalée

 

 

‘Als de geschiedenis goed begrepen wordt, geeft ze iets van de ervaring die een tijdgenoot van alle eeuwen en een medeburger van alle volkeren zou verwerven’.

Joseph Roux, Frans pastoor en dichter (1834-1905)

 

 

‘De geschiedenis dient uiteindelijk tot niets. Elke dag vangt men de mensheid weer in dezelfde oude strikken van vroeger’.

J. Simon, Frans filosoof (1814-1896)

 

 

‘Geschiedenis: een meestal onwaar verslag van meestal onbelangrijke gebeurtenissen, teweeggebracht door regeerders die meestal schelmen en soldaten die meestal dwazen zijn’.

Ambrose Bierce, Amerikaans journalist en schrijver (1842-1914? In 1914 spoorloos verdwenen in Mexico)

 

 

‘De geschiedenis bestaat voor het grootste deel uit ellenden, over de wereld gebracht door trots, eerzucht, hebzucht, wraak, genotzucht, opstandigheid, huichelarij, fanatisme en alle mogelijke andere tomeloze begeerten’.

Edmond Burke, Engels staatsman en schrijver (1729-1797)

 

 

‘De geschiedenis leert ons uiteindelijk alleen dit, dat de mensen niets uit haar willen leren’.

Friedrich Hegel, Duits filosoof (1770-1831)

 

 

‘De geschiedenis maakt een jong mens oud, zonder rimpels of grijze haren, door hem het voorrecht van de ervaring van de ouderdom te geven zonder de daarmee gepaard gaande zwakheden en gebreken’.

Thomas Fuller, Engels letterkundige (1608-1661)

 

 

‘De geschiedenis is een school, waarin men zich zelden aan het lesrooster houdt’.

Olof Palme, premier van Zweden, (1927-1986)

 

 

‘Er is geen logica in de geschiedenis’.

P. Gascar, Frans schrijver (1916-   )

 

 

‘Geschiedenis – en dat wordt graag als minder netjes genegeerd – is helaas verregaand misdaadgeschiedenis’.

R. Hochhuth, Duits toneelschrijver (1931-   )

 

 

‘Wat de mens is, vertelt hem de geschiedenis’.

Dilthey, Duits filosoof (1833-1911)

 

 

‘Wie het verleden niet kent, zal geen greep krijgen op de toekomst’.

Golo Mann, Duits historicus (1909-   )

 

 

‘Zij die het verleden niet bestuderen zullen de fouten ervan herhalen.

Zij die het wèl doen, zullen àndere manieren vinden om te dwalen’.

Charles Wolf Jr, Amerikaans econoom

 

 

‘Mensen die de geschiedenis van hun eigen volk niet meer kennen,

zijn als kinderen uit de grote stad die menen dat eieren in de supermarkt worden gemaakt’.

Hugo Schiltz, Vlaams politicus (1927-   )

 

 

‘Het verleden vergeten is totaal verkeerd. Als het kan dienen om het bewustzijn van velen te vergroten, moet het opgerakeld worden’.

Herbert Marcuse, Duits-Amerikaans filosoof (1898-1979)

 

 

‘Wij moeten het verleden wel bestuderen om te herkennen wie ons zand in de ogen strooit’.

Hans Kudszus, Duits essayist (1901-1977)

 

 

‘Relaas (= verhaal) waaruit blijkt dat de misdaden van een geslacht, een volgend nooit hebben afgeschrikt om nog ergere te bedrijven’.

Julien de Valckenaere, Vlaams aforist (1898-1958)

(Een aforisme is een korte uitspraak, die een bepaalde gedachte op een scherpe manier uitdrukt).

 

 

‘Een geschiedenisboek is het strafregister van de mensheid’.

Wolfram Reidner

 

 

‘Het verleden is kneedbaar en flexibel, het verandert zoals onze herinnering dat interpreteert, opnieuw uitleggend wat er is gebeurd’.

Peter Berger

 

 

Historie, de geruststellende wetenschap dat het nooit vreselijker kan worden dan het vroeger was.

Piet Grijs, Nederlands schrijver (1935-   ), pseudoniem van Hugo Brandt Corstius.

 

 

Geschiedenis is de totale som van de dingen die vermeden hadden kunnen worden.

Konrad Adenauer, Duits staatsman (1876-1967)

 

 

Het spel van de geschiedenis wordt meestal door de besten en de slechtsten gespeeld en over de hoofden heen van de meerderheid in het midden.

Eric Hoffer, Amerikaans havenarbeider en filosoof (1902-   )

 

 

Wie wil weten hoe het verleden is gebeurd, leze liefst memoires van tegenstrevers en deelt door twee. Wie wenst te weten hoe het waarschijnlijk niet is gebeurd, leze schoolboeken.

Karel Jonckheere, Vlaams dichter en aforist (1906-   )

 

 

Wie haakt naar roem moet Napoleon wel benijden. Maar Napoleon benijdde Caesar; Caesar benijdde Alexander – en ik durf  te wedden dat Alexander jaloers was op Heracles, die nooit bestaan heeft.

Bertrand Russell, Engels filosoof en wiskundige (1872-1970)

 

 

In de omgeving van Waterloo heb je honderden van die bedden, waarin Napoleon allemaal verondersteld wordt geslapen te hebben. Hij verloor dan ook de slag. Die man deed geen oog meer open.

Godfried Bomans, Nederlands schrijver (1913-1971)

 

                                                                                                                                 naar boven